Pet Health Coach Purmerend 

Huisdieren advies in de breedste zin van het woord. 

Klachtenafhandeling.


Waar gewerkt wordt, kunnen altijd omstandigheden ontstaan waardoor de klant niet tevreden is over het geleverde product. 

Hier leest u alles over de klachtenafhandeling.

Klachtenprocedure
Algemeen
Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Coya & Pet Health Coach.
Coya & Pet Health Coach zijn er als trimsalon en Pet Health Center bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht
Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Coya of Pet Health Coach

Algemene richtlijnen
• Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
• U mag verwachten dat Coya & Pet Health Coach de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Coya & Pet Health Coach om dit u ook als zodanig te laten ervaren.
• Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
• snelle behandeling en herstel van fouten
• duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
• respect, openheid en hulpvaardigheid
• Klachten zijn voor Coya & Pet Health Coach een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
• de kwaliteit van het functioneren
• het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Coya & Pet Health Coach heeft
Mondelinge klachten
• Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
• Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.
Schriftelijke klachten

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

E-mailen
Bellen
Map
Instagram