Pet Health Coach Purmerend 

Huisdieren advies in de breedste zin van het woord. 

Socialisatie of confrontatie?

De levensfase van de pup gaan gelijk op met bepaalde socialisatiefases en deze fases beginnen in het nest en eindigen bij ons waar de pup woont.

Wat is socialisatie eigenlijk?
Socialiseren is het leren dat er allerlei prikkels als zijn zoals lawaai van auto's, treinen, apparaten enz. zijn en dat deze niet eng is. Dit is het proces wordt socialisatie genoemd. 

Primaire Socialisatiefase.
Vindt plaats in het nest, bij de fokker en bij de nieuwe omgeving van de pup.


De "primaire socialisatiefase" begint in de 3e week en duurt tot ca de 14e week. Deze begint dus nog in het nest en in deze fase kent de pup nauwelijks angsten en staat deze open voor alles wat op zijn pad komt en waar hij van leert. Een ideaal moment om de pup kennis te laten maken met de dingen waar de pup bij volwassenheid ook mee te maken kan krijgen.  

In deze fase leert de hond bij de fokker al de huiselijke geluiden, maar ook dat er op deze wereld ook andere honden(rassen), katten, dieren, mensen, verkeer etc. zijn. Deze fase is dus zeer belangrijk en ook perfect om met uw pup naar de hondenschool te gaan. 

Vaak hoor je dat je dat jouw pup "geen negatieve gebeurtenissen" mee mag maken, want dan blijft deze de rest van zijn leven daar last van houden. Dit wil ik wat nuanceren, want wij leven immers niet in Utopia en een leven zonder schrik of stressmomenten of een negatieve ervaring, is niet gewoon en ook deze ervaringen zullen de rest van zijn leven voor kunnen komen. 

Sterker in de primaire socialisatiefase geeft de moederhond, in het nest, vanaf een bepaald moment de pup al wat kleine stress momentjes, bijvoorbeeld door de pup te laten "werken" voor de melk, door te gaan verliggen of de tepel niet aan te bieden. Een stressloos bestaan is dus onmogelijk en in de eerste 14 weken zal de pup hier goed van herstellen.

In deze fase is het een prima moment om te starten met een puppytraining/ cursus.

Secundaire Socialisatiefase.
Vindt plaats in het nieuwe huis en bij het gezin van de pup.

Rond de 14 weken gaat de 1e socialisatie over in de secundaire socialisatie en deze wordt ook de angstfase genoemd. De openheid welke de pup in de 1e socialisatie had, is er niet meer en de pup zal eerder terughoudend zijn naar alles wat nieuw is en soms zelfs vluchtgedrag gaan vertonen.

Het herstelvermogen in deze fase is lang zo ook de kans dat de hond een blijvende angst zal ontwikkelen voor bepaalde dingen. Het is in deze fase dus belangrijk dat u de hond leert dat de dingen waar hij al mee in aanraking is geweest, nu ook niet eng zijn en dat er echt niets anders is. In deze fase kan het lijken alsof uw hond alles kwijt is wat deze tot nu toe geleerd heeft. 

Een belangrijk iets om absoluut rekening mee te houden tijdens deze fase  is dat uw pup weer gedesocialiseerd kan raken als deze het bovenstaande proces niet leert.

Socialisatie is dus een belangrijk onderdeel, zo niet het belangrijkste onderdeel van het opgroeien en leerweg van uw pup.  Het kan tekenend zij voor de rest van zijn leven en bij een verkeerde socialisatiemanier, kan er een angst in plaats van een juiste omgang ontstaan bij uw hond.

Hoe kunnen we dit het beste aangeven en hoe juist niet.


Confronteren!
Ik begin om uit te leggen wat een hondenschool in Noord Holland doet. Ik ga niet oordelen of dit goed of fout is, maar wel dat dit zeker niet mijn advies of werkwijze zal zijn. Let wel, dit zijn opmerkingen welke ik van meerdere cliënten heb vernomen bij mijn gedragscoaching.

Als socialisatietraining worden de cursisten van de puppycursus uitgenodigd om naar Volendam te gaan en wel naar de Dijk, een zeer drukke locatie aldaar en daar worden de honden neergezet en dan moeten de honden laten zien hoe ze daar mee omgaan en op de input welke de pup geeft, daar wordt naar gehandeld. 

Een andere wijze is om de pup vast te binden bij de supermarkt om te zien hoe de pup daar op reageert of het verplicht in het bekje te laten kijken door de trainer. 

Bovenstaande zijn zaken welke ik benoem, puur vanwege het feit dat deze van blijvende invloed kunnen zijn op het gedrag van de hond en ik zou dit niet willen adviseren.

Socialiseren, hoe doe je dit dan?
Het antwoord hierop is simpel, dit doe je samen met de pup, maar de pup geeft de grens aan van hij deze toelaatbaar vindt. Respecteer deze en ga niet pushen!!

Wanneer uw hond in de angstfase zit, dan is het zaak om goed naar de "feedback" van uw hond te luisteren en zo min mogelijk de zaken afdwingen, dat geeft vaak een tegenovergesteld effect en wordt de angst alleen maar groter. 

Voorbeeld:
De markt.
Stel dat u met uw pup naar de markt wilt gaan, kijk dan goed naar uw hond. Ga eens eerst kijken of uw pup de markt wel op wil, dit merkt u snel doordat de hond uw hulp zoekt. Dit kan zijn door achter u te gaan staan of letterlijk zijn hakken in het zand te zetten en weg te willen van deze plek. Het zijn voor uw hond namelijk wel ontzettend veel voeten en benen waar hij rekening mee moet houden. 

Wat kunt u dan het beste doen?
Ga er altijd van uit dat elke hond anders is, elke situatie anders is, elke dag is anders. En geen hond is hetzelfde, ook al heeft u meerdere honden gehad, elke hond is een eigen individu.

Luister dus naar de feedback welke de hond  aan u geeft. Ga in een bovenstaand geval gewoon op een afstandje op een bankje zitten en ga samen een paar minuten kijken naar de mensen op de markt en naar het algehele plaatje en dit max 5 a 10 minuten per keer. En dit herhaalt u een aantal keer totdat uw hond zelf aangeeft eens naar die markt te willen gaan en ook de aanwezigheid op de markt kan slechts een paar minuten zijn.  Dus neem hier tijd voor, want het is het voordeel van uw hond.

Vreemde mensen 1.
U loopt met uw hond over de straat en dan is zo een pup absoluut aandoenlijk en een gevolg is dat vreemde mensen uw pup willen aaien. Om problemen te voorkomen, let op de signalen welke uw hond uw geeft. Dit kunnen er 2 zijn en ik benoem er 2 welke problemen zouden kunnen veroorzaken.

Wanneer de pup hier namelijk niet van gediend is of het eng vindt, dan zal hij hulp bij u zoeken om te voorkomen dat hij geaaid wordt door deze vreemden.

Uw pup zoekt ook hier hulp en zal ook in dit geval achter u gaan staan. Maar helaas zie je al te vaak dat de pup eigenaar een stap opzij doet en zegt "ja toe maar, het is goed!!!" dit terwijl het juist niet goed is. 

De kans bestaat dat wanneer u uw pup niet helpt, dat uw pup zichzelf moet helpen en uiteindelijk zou kunnen gaan bijten, happen of sneppen en wanneer uw pup ziet dat deze hier succes mee heeft, dan is er de kans dat dit niet de laatste keer was en in dit geval praat ik uit ervaring, want hoogstwaarschijnlijk is dit bij onze Renzo gebeurd. Wanneer deze je niet kent of vertrouwd, dan kun je hem niet aaien. 

Let dus goed op uw hond!!!

Vreemde mensen 2.
Een ander issue is bij het contact tussen de pup en mensen is dat de pup "omhoog" wilt gaan om geaaid te worden, en dus tegen de mens op gaat staan. De beloning is de hand die hem aait en knuffelt. 

Wat wij de pup hiermee aanleren is tegen mensen opspringen en dat is als pup niet zo een groot probleem, maar A, niet iedereen is hier van gediend en B als de hond straks 30Kg weegt, en dan tegen u of uw visite opspringt, dan is dat behoorlijk vervelend en kan zelfs voor onveilige situaties zorgen. 

Let dus altijd goed op de signalen welke uw hond u geeft, elke hond geeft feedback al "leuk, niet leuk, eng" etc. Leer daarom uw hond ook goed kennen, let op zijn houding, let op hoe de hond reageert en handel daarnaar. Dit kan veel problemen voorkomen en vooral.........................

Socialiseren is geen Confronteren...............
E-mailen
Bellen
Map
Instagram